• Sitet lukkes per 31. december 2016. Vi henviser i stedet til de to iBøger Verden før 1914 – i dansk perspektiv og Verden efter 1914 – i dansk perspektiv.

3. Middelaldersamfundet

Bønderne

De fleste bønder i middelalderen var fæstebønder og i reglen var de ufrie, det man kalder livegne.

De afleverede en del af deres produktion til godsejeren, herremanden, og betalte desuden tiende. På den måde "fødte" bønderne de øvrige stænder.

Bønderne var i almindelighed analfabeter. I de middelalderlige kilder ses bønderne fra de øvrige - højre placerede - stænders synspunkt.

Det gælder også de billedmæssige fremstillinger af bønder, man kan finde i miniaturemalerier i håndskrifter.

I nogle tilfælde kan man se, at de lærde folk, der er ophavsmænd til billederne, nærer en betydelig ringeagt for bønderne.

I andre tilfælde ser det ud, som om bøndernes vilkår idylliseres.

Se også fremstilllingen af bønder i "Årets gang for adel og bonde".

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvilke arbejdsopgaver er ifølge billederne forbundet med tilværelsen som bonde - se billede 1 og 2.
  2. Hvordan fremstilles bøndernes fritidsliv i billede 3 og 4?
  3. Hvilken holdning til bønderne synes du, der kommer til udtryk i billederne?

1. Årets gang på landet, 1400-tallet.

Årets gang på landet var et yndet motiv. Dette er et forholdsvis sent eksempel. Her vises de arbejdsopgaver, der var typiske for en bonde i Middeljhavsområdet.Bogmaleri fra Calendrier de Pietro Crescenzi, Musée Condé, Chantilly. Wikimedia

2. Bonde høster, 1400-tallet

Billede malet af John Fallstaff, midten af 1400-tallet. Kilde: Bodleian Library, Wikimedia.

3. Bønder spiser, 1400-tallet.

Bogmaleri fra en udgivelse af Aristoteles' Politik, malet af Pietro Isotalo, midten af 1400-tallet. Kilde: Wikimedia.

4. Dansende bønder, 1480

Svensk kalkmaleri. Härkeberga Kyrka, malet af Albertus Pictor (maler), 1480. Kilde: Wikimedia.