• Sitet lukkes per 31. december 2016. Vi henviser i stedet til de to iBøger Verden før 1914 – i dansk perspektiv og Verden efter 1914 – i dansk perspektiv.

Velkommen til Verden i dansk perspektiv

Sitet lukkes!

Sitet lukkes per 31. juli 2016. Vi henviser i stedet til de to iBøger Verden før 1914 – i dansk perspektiv og Verden efter 1914 – i dansk perspektiv.

Jacques Louis David: “The Tennis-Court Oath”, 20th June 1789, 1791 (oil on canvas). Musée de la Ville de Paris, Musée Carnavalet, Paris, France. Photo: Giraudon/The Bridgeman Art Library.
Jacques Louis David: “Boldhuseden”, 1791. OG Dietmar Ullrich: “Tilskuerne”, 1973.

"Verden i dansk perspektiv" er et websted om verdenshistorien set fra en dansk synsvinkel.

Websistet er et undervisningsmateriale til faget historie på ungdomsuddannelserne, men henvender sig til alle med interesse for historie.

"Verden i dansk perspektiv" giver elever og lærere mulighed for at sammenstykke præcis de materialer, der er relevante for løsning af bestemte opgaver, og som egner sig til bestemte arbejdsformer.

På siderne finder du bl.a.:

  • en grundig introduktion til fagets metoder
  • et omfattende leksikon
  • hundredevis af kilder, billeder og statistikker til historien både før og efter 1914
  • interviews med specialister og "vidner" til historien
  • tests, der giver mulighed for at afprøve viden og forståelse
  • søgefunktion, så du kan finde finde materiale til et bestemt tema

Nyt på sitet

I det seneste videointerview på sitet fortæller Niels Bjerre-Poulsen, den store kender af amerikansk historie, om den amerikanske borgerkrig, dens baggrund og dens konsekvenser. Og perspektivet trækkes helt op til valget af Barrack Obama til amerikansk præsident.

Vi anbefaler

  • Første Verdenskrig  - og skyttegravskrigen på Vestfronten: Se den grafiske fremstilling af skyttegravskrigen,  og læs den danske sønderjydes beretning. Sammenlign krigsmodstanderens (Remarques) og krigsheltens (Jüngers) skildringer.
  • Middelalderens feudale samfundsorden kan man arbejde med ved hjælp af en vifte af skriftlige kilder - men man kan også bruge sitets "billedbog" om middelaldersamfundet: Samtidens fremstilling af ridder og bonde, præster, munke og borger. Brug Introduktionen, leksikonartiklerne om feudalismen og billedanalysevejledningen som arbejdsredskaber til arbejdet. Brug i den sammenhæng interviewet med Brian McGuire - eller dele af det.
  • Franske kongebilleder er en fremragende indfaldsvinkel til at arbejde med enevælden, dens selvforståelse og selvfemstilling. Rækken af billeder viser glidningen mod det konstitutionelle monarki - og der er masser af muligheder for at uddybe med tekster af Hobbes, Bossuet, Saint-Simon, Ludvig d. 14., Montesquieu m. fl.
Henter indhold ...